Hà Nội
LỢI THẾ CỦA RVGC TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Đội ngũ chuyên nghiệp
– Kinh nghiệm làm việc lâu năm với Việt Nam.
– Chuyên môn sâu về ngành trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế..
– Kinh nghiệm thực hiện các dự án phức tạp xuyên biên giới.
Mạng lưới liên kết tại Việt Nam
– Đối tác nhà nước.
– Các công ty thương mại.
– Các tổ chức phi lợi nhuận.
Khu vực hoạt động
Danh tiếng tốt ở Việt Nam
–Có mặt tại tất cả các thành phố trọng điểm của Việt Nam: Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang.
– Nhiều năm kinh nghiệm với một số công ty lớn của Việt Nam.
– Mức độ tin cậy cao và khả năng nhận được các khuyến nghị khi làm việc với các đối tác mới.

Hiểu rõ thị trường Việt Nam và có hỗ trợ thông tin
Các dịch vụ dầu tư và tư vấn đa dạng
– Hợp tác với một số chuyên gia tư vấn và công ty luật TOP10 Việt Nam.
– Mạng lưới đối tác rộng khắp Việt Nam, thông tin trực tiếp.
– Hiểu cơ chế ra quyết định phi tuyến tính tại Việt Nam.
– Tìm kiếm đối tác Nga hoặc Việt Nam để thành lập công ty liên doanh.
– Tư vấn gia nhập thị trường Viêt Nam/Nga cho các công ty Việt Nam.

01
02
04
03
06
05
Câu hỏi nào không?

Người quản lý sẽ tư vấn bạn và biết thêm về khả năng của ta


Tôi đồng ý với các điều khoản về truyền dữ liệu
Made on
Tilda