Phân tích

Vào Ngày 13 tháng 6 năm 2023

Vào Ngày 13 tháng 6 năm 2023, Chủ tịch Hiệp Hội Thương Mại Nga-Việt A. Karpov, Tổng Giám đốc Russian Tour du lịch Nga I. Antonova đã gặp đại diện thương mại của Việt nam tại Nga Duong Hoang Minh tại Đại diện Thương mại Của Việt nam tại LB Nga.

Trong cuộc gặp gỡ hai ben đã thảo luận các vấn đề và tìm kiếm những cách hợp tác mới trong lĩnh vực du lịch, giáo dục, đào tạo, thể thao v. v.
Made on
Tilda