Phân tích

Liên bang Nga là đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam

Việt Nam và Nga có các mối quan hệ hữu nghị lâu dài và hợp tác chặt chẽ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và lợi ích chung. Hữu nghị này có nguồn gốc lịch sử sâu sắc đã vượt qua thử thách của thời gian.
Made on
Tilda