Phân tích

Ngày 21 tháng 3 năm 2024, cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức giữa Chủ tịch Hiệp hội Thương mại LB Nga-Việt Nam A. Karpov và Phó Thống đốc Văn phòng Đại diện Chính phủ Vùng Vladimir trực thuộc Chính

Ngày 21 tháng 3 năm 2024, cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức giữa Chủ tịch Hiệp hội Thương mại LB Nga-Việt Nam A. Karpov và Phó Thống đốc Văn phòng Đại diện Chính phủ Vùng Vladimir trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga
Ngày 21 tháng 3 năm 2024, cuộc họp trực tuyến đã được tổ chức giữa Chủ tịch Hiệp hội Thương mại

LB Nga-Việt Nam A. Karpov và Phó Thống đốc Văn phòng Đại diện Chính phủ Vùng Vladimir trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga S. Bashkov, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Nga-Việt R. Budarina và Tổng Giám đốc V-Exim Solutions Nguyễn Mai Hồng(đều là các đối tác của Hiệp hội Thương mại).
Các bên đã thảo luận những khả năng tương tác thương mại, kinh tế, kinh doanh, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa của vùng Vladimir và Việt Nam, đồng thời tạo ra “lộ trình” hợp tác tương ứng.
Made on
Tilda