Phân tích

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, cuộc họp trực tuyến của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại LB Nga-Việt Nam A. Karpov và Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát triển Vùng Ulyanovsk A. Abitova đã được tổ chức.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2024, cuộc họp trực tuyến của Chủ tịch Hiệp hội Thương mại LB Nga-Việt Nam A. Karpov và Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát triển Vùng Ulyanovsk A. Abitova đã được tổ chức
Các bên đã thảo luận những phương án hợp tác và nhất trí ký kết thỏa thuận.

Giám đốc bộ phận xúc tiến khu vực của Tập đoàn Phát triển Vùng Ulyanovsk T. Kapustina, Trưởng phòng tổ chức sự kiện của bộ phận xúc tiến khu vực của Tập đoàn Phát triển Vùng Ulyanovsk O. Sergeeva và
Quản lý dự án của Hiệp hội Thương mại LB Nga-Việt Nam A. Bobylkina cùng có mặt tại cuộc họp này.
Made on
Tilda