Thủ tục nhập cảnh
01
Bảng câu hỏi và ứng dụng
Phê duyệt ứng dụng với một chuyên gia RVGC
Ký hợp đồng
Thanh toán phí thành viên
Nhận giấy chứng nhận thành viên ban đầu với một con dấu màu xanh
02
03
04
05
Документы
Quy định
Đăng ký tham gia RVGC
Hãy chắc chắn đọc Quy định của chúng tôi trước khi gửi đơn đăng ký
Quy định SOVED
Ứng dụng để gia nhập RVGC
Bảng câu hỏi để gia nhập RVGC
Gửi Ứng dụng để gia nhập RVGC
Gửi Bảng câu hỏi để gia nhập RVGC
Các tài liệu bổ sung
Câu hỏi nào không?

Người quản lý sẽ tư vấn bạn và biết thêm về khả năng của ta


Tôi đồng ý với các điều khoản về truyền dữ liệu
Made on
Tilda